ورزش صورت

به همان اندازه که ورزش‌های معمول عضلات بدن را قوی می‌کند، ورزش صورت باعث تقویت عضلات صورت می‌شود. همان‌طور که عضله‌های شما قوی‌تر می‌شوند، حجم آن‌ها بزرگ‌تر می‌شود و فضای بیشتری را زیر پوست شما می‌گیرد. علاوه بر این، عضلات قوی با سر جای خود نگه داشتن چربی‌ها، از حرکت چربی‌ها روی صورت که باعث افتادگی صورت می‌شود، جلوگیری می‌کنند.
یک پیشنهاد ورزش صورت:
مستقیم به جلو نگاه کنید و انگشت سبابه خود را در وسط استخوان گونه قرار دهید. محکم روی پوست خود فشار دهید و با استفاده از انگشتان، دایره های کوچکی را ایجاد کنید.
لبهای خود را به شکل “O” درآورید، سپس لبهایتان را عقب بکشید، تا لبخند عریضی داشته باشید. ابرو و چشم هایتان را عمیق کنید. این تمرین تقریباً همان تاثیر را به عنوان بالا بردن ابرو ها دارد.
انگشت سبابه خود را زیر هر چشم قرار دهید و هر انگشت را به سمت بینی خود فشار دهید. دندان های خود را با لبان خود مخفی کنید و دهان خود را کمی باز کنید. برای 30 ثانیه به سقف نگاه کنید، در حالی که پلک های بالایی شما تکان می خورند و می لرزند.